کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم زندان علیه سه عضو یک خانواده بهائی در تهران

“افسانه امامی”، “حمید ناصری” و “سعید ناصری” سه عضو یک خانواده بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۸ دادگاه رژیم رد تهران مجموعا به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس این رای که طی روزهای اخیر صادر و به تازگی ابلاغ شده است، افسانه امامی به اتهام “اتهام عضویت در گروه یا دستجات غیرقانونی باهدف برهم زدن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و حمید ناصری و سعید ناصری از بابت همین اتهام هر یک به ۲ سال زندان محکوم شدند. گفتنی است  این شهروندان پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه به به حبس محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه این رای تایید شد.