کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم زندان علیه بازداشت شدگان خیزش انقلابی ایران

طی روهای اخیر دادگاه تجدید نظر رژیم در تبریز سه شهروند مبارز بازداشت شده را به مجموعا 10 سال حبس محکوم کرد. همزمان 7 تن از مبارزان بازداشت شده خیزش انقلابی مردم پیرانشهر مجموعاً به 64 سال و 9 ماه حبس محکوم شدند.

امیرحسین محسنی، امیرحسین رضایی و آرش احمدی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در تبریز، توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی مجموعا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند. طی این حکم  امیرحسین محسنی به دو سال حبس، امیرحسین رضایی به دو سال حبس و آرش احمدی به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده اند. همچنین ۷ نفر از بازداشت‌شدگان قیام پیرانهشر و از اهالی روستای پسوی به 64 سال و 9 ماه حبس محکوم شدند. براساس این حکم، علی بخشوری ۳۹ ساله و محمد ابراهیمی ارشد ۲۹ ساله،  به اتهامات «عضویت در احزاب مخالف رژیم، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و فیلم‌برداری از اماکن دولتی» مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. احسان‌ گلابی ۲۰ ساله به اتهامات «عضویت در حزب دموکرات، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و فیلم‌برداری از اماکن دولتی» هرکدام به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. اسماعیل تجلا ۲۲ ساله، علیرضا محمدی ارشد ۲۲ ساله، و آرام خالدی نسب 23 ساله به اتهامات «عضویت در احزاب مخالف رژیم، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هرکدام به ۶ سال و ۱۱ ماه حبس، محکوم شده اند. همچنین  هیوا محمودی ۳۲ ساله به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۲ سال حبس محکوم شد.