کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس و شلاق علیه کارگران آذرآب

هفده تن از کارگران شرکت آذر‌آب اراک هر یک به ۳ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

این حکم به دلیل شرکت این کارگران در اعتراضات خردادماه ۱۴۰۱ می‌باشد. کارگران شرکت آذر‌‌آب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و وضعیت نامشخص کارخانه در خردادماه درب ساختمان مدیریت را پلمب کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده بودند.  کارگران شرکت آذر‌آب اراک در سال ۹۸ نیز در اعتراض به واگذاری آن به بخش خصوصی و وضعیت معیشتی اعتراضات گسترده‌ای برگزار کردند. این اعتراضات به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و کاهش پروژه‌های شرکت و نیمه فعال شدن کارخانه بود. آنها در ادامه اعتراضات خود اقدام به بستن ریل راه‌آهن شمال جنوب در ناحیه اراک کردند. این اعتراضات توسط نیروی انتظامی به شدت سرکوب و ۴۲ تن از کارگران بازداشت شدند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-