کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس و شلاق علیه حمیدرضا رحمتی

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان، حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت “حمیدرضا رحمتی” عضو کانون صنفی معلمان این شهر را تائید کرد.

حمیدرضا رحمتی، پیشتر توسط دادگاه کیفری شهرستان شهرضا به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در ملا عام و بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بودگفته می شود، بر اساس این حکم، مدت ۱۰ ماه از حبس وی به صورت حبس بسته، در تبعید و در شهرستان نائین صورت خواهد پذیرفت و حکم شلاق این معلم نیز در ملا عام و در حیاط زندان شهرضا و در حضور کلیه زندانیان و قاضی ناظر بر زندان اجرا خواهد شد. اتهامات مطرح شده علیه حمیدرضا رحمتی، “تحصن تک نفره وی در اداره آموزش و پرورش شهرضا و در دست داشتن شعار نوشته با مضمون “به زندانی بودن معلمان راستین در صحن اداره تا گرفتن پاسخ صحیح در تحصن و اعتصاب خواهم ماند” عنوان شده است.”