کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس و جزای نقدی علیه امید قدیمی

صدور حکم حبس و جزای نقدی علیه امید قدیمی

امید قدیمی برادر فواد قدیمی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ طی روزهای اخیر توسط دادگاه دیواندره مجموعا به تحمل ۴۰ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس حکم صادره توسط دادگاه رژیم در دیواندره،امید قدیمی به ظن عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون رژیم به ۳۲ ماه حبس تعزیری،بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه زندان و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت هشت میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است.گفتنی است که نامبرده شانزدهم شهریورماه سال 1402 توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی سنندج منتقل شد.