کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس و جریمه علیه فعال حقوق زنان، مریم رحمانی

مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب رژیم به اتهام «تبلیغ علیه رژیم» و «نشر اکاذیب» به دو سال حبس تعلیقی، پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه رژیم ،این فعال حقوق زنان همچنین به نوشتن پژوهشی ۷۰ صفحه‌ای با موضوع «حب وطن» و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه ملزم شده است. این فعال حقوق زنان پیش از این در ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با شکایت «سپاه ثارالله» توسط ماموران امنیتی بازداشت و بازجویی شده بود. او سپس در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در شعبه یک دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.