کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه کاظم علی‌ نژاد در دادگاه تجدید نظر

کاظم علی‌ نژاد زندانی سیاسی روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس محکوم شد.

کاظم علی‌ نژاد کماکان علیرغم حال نامساعد جسمی از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان اوین محروم مانده است.بر اساس حکمی که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به کاظم علی نژاد ابلاغ شده است،وی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.این فعال سیاسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اسلامشهر بازداشت و پس از انتقال به بند۱ الف و سپس بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین و تکمیل مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به زندان اوین منتقل شد.