کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه پنج شهروند اهل سقز

پنج شهروند اهل شهرستان سقز به نامهای “علی قادری، آرمیا رنجبری، هیوا امینی، وریا امینی و رحمان رحیم پور” توسط دادگاه رژیم در این شهر مجموعا به ۴ سال و یازده ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه سقز از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، علی قادری به ۷ ماه حبس تعزیری، هیوا امینی به ۱۰ ماه حبس تعزیری، وریا امینی به ۸ ماه حبس تعزیری و رحمان رحیم پور به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین بر اساس این حکم آرمیا رنجبری نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام به ۱۰ ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به خامنه ایی به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفتنی است این افراد در مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شهریورماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.