کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه فعال کارگری عسل محمدی

عسل محمدی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. بر اساس این حکم وی از بابت اتهامات «تبلیغ علیه رژیم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. عسل محمدی و هیرداد پیربداقی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند. آنها در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.