کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه فعال کارگری خبات فدائی

روز شنبه 6 اسفند ماه دادگاه ورامین خبات فدایی، فعال کارگری اهل سنندج را که در جریان دستگیری‌های گسترده اخیر بازداشت شده بود، به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد.

برپایه گزارش منتشرشده این فعال کارگری از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که با اعمال ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی پنج سال آن قابل اجرا است. گفتنی است که خبات فدایی اهل سنندج و ساکن تهران روز شنبه چهارم مهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و  روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه ١۴٠١ با تودیع قرار وثیقه موقتاً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.