کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه فعال سیاسی حسین روئین‌ تن

دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان بوشهر، حسین رویین‌تن، روزنامه نگار و فعال سیاسی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

از جمله اتهامات نامبرده «توهین به مقدسات» و نیز توهین به خمینی خامنه ایی اعلام شده است. بر اساس حکم صادره برای حسین روئین تن، بابت اتهام «تبلیغ علیه رژیم» به ۱ سال حبس، بابت اتهام «توهین به مقدسات » به ۵ سال حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین این فعال سیاسی را بابت اتهام «توهین به خمینی و خامنه ایی» به ۲ سال حبس و بابت اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به ۲ سال حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. لازم به یادآوری است که حسین روئین‌تن در مهرماه سال ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات دشتستان بازداشت و در آبان همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.