کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

صدور حکم حبس علیه شش شهروند در اشنویه

خضر عبداللهی، آرام شعبان، سلیمان گلوانی، عثمان حمزه‌زاده، عبدالکريم کاکول و فخردین پودات، شش شهروند اهل شهر اشنویه روز دوشنبه 13 آذرماه به حبس محکوم شدند.

این شش شهروند اهل شهر اشنویه توسط دادگاه رژیم در اشنویه مجموعاً به هشت سال و شش ماه حبس محکوم شده‌اند. بر اساس این گزارش “عبدالکریم کاکول اهل روستای حسن‌نوران اشنویه و سلیمان شارویرانی و خضر عبداللهی هردو ساکن اشنویه” توسط دادگاه این شهر هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.همچنین “آرام شعبان اهل شهر اشنویه به سه سال و سه ماه حبس و فخرالدین پودات اهل روستای “بیتریان” و عثمان حمزه‌زاده اهل روستای “قوروشای” از توابع اشنویه” هر کدام به یک سال و سه ماه زندان تعزیری محکوم شده‌اند.