کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه زینب خنیاب پور در خوزستان

زینب (بهار) خنیابپور شهروند ساکن بهبهان روز پنجشنبه 17 اسفندماه توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به حبس و جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس حکمی که توسط یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است،زینب خنیاب پور به چهار ماه حبس و ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.این شهروند پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بهبهان به دلیل آنچه انتشار تصاویر بدون “حجاب اجباری” در فضای مجازی خوانده میشود به دو سال حبس محکوم شده بود.زینب خنیاب پور صاحب یک فروشگاه لباس است.وی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ فروشگاه خود را بست تا به یک اعتصاب سراسری بپیوندد و به همین دلیل مغازه اش پلمب شد.هنگامی که وی به وزارت دادگستری مراجعه کرد تا فروشگاه خود را فک پلمب کند،نیروهای امنیتی او را بازداشت و به مدت شش روز در زندان سپیدار اهواز زندانی کردند.