کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه دانشجوی بازداشت شده در زندان قرچک

برپایه گزارشات منشر شده روز پنج شنبه 18 اسفندماه،سمانه اصغری،دانشجوی بازداشت شده در موج دستگیری فعالان همزمان با اعتراضات سراسری اخیر به حبس محکوم شد.

سمانه اصغری،دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی و فعال حقوق کودک که در نوزدهم مهر ماه در واکنش به اعتراضات سراسری ژینا واکنش نشان داد،بازداشت شد.وی روز پنج شنبه در زندان قرچک ورامین،توسط دادگاه انقلاب رژیم به هجده سال و سه ماه حبس محکوم شد.