کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه الهام افکاری

طبق گزارش‌های منتشر شده، روز سه شنبه 29 آذر ماه،  الهام افکاری از سوی دادگاه رژیم در شیراز به ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شد.

الهام افکاری خواهر نودید افکاری کشتی گیر و زندانی سیاسی سابق که حدود دو سال پیش در شیراز اعدام شد،  در تاریخ ۱۹ آبان ماه بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز دست به اعتصاب غذا زد. وی اکنون در زندان عادل آباد شیراز بسر میبرد.  گفتنی است  نامبرده، توسط دادگاه شیراز به اتهام “قصد ایجاد اخلال و ناامنی از طریق مشارکت در فراخوان‌های مخالفین نظام در فضای مجازی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع از فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده است.