کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم حبس علیه اعظم غلامی زهاب

روز چهارشنبه 29 شهریورماه،اعظم غلامی زهاب،شهروند بازداشت شده محبوس در زندان وکیل آباد مشهد،توسط شعبه پنجم دادگاه رژیم این شهر به شانزده سال حبس محکوم شد.
بر اساس حکمی که توسط شعبه پنجم دادگاه رژیم مشهد صادر و به اعظم غلامی زهاب ابلاغ شده است،وی به اتهام “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به ده سال حبس،به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به پنج سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس” مجموعا شانزده سال حبس محکوم شد.گفته میشود که در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر،با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی،مجازات اشد یعنی ده سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.همچنین اعظم غلامی زهاب از دسترسی به وکیل نیز محروم مانده است.این شهروند پیشتر در مهرماه سال 1401 توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.