کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم تعلیق برای دو استاد دانشگاه اصفهان

بر اساس گزارشات منتشر شده،روز جمعه 30 تیرماه،مهدی مطیع و محمد سلطانی،از اساتید باسابقه و دانشیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان،توسط هیئت انتظامی و ریاست دانشگاه تعلیق شده‌اند.

این اساتید درحالی تعلیق شده‌ اند که هیچ حکم قضایی یا انتظامی برای آنان صادر نشده‌ و هنوز به اتهاماتشان رسیدگی نیز نشده ‌است و دانشگاه فقط اتهامتشان را ابلاغ کرده ‌است. پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی و حمایت بخشی از استادان دانشگاه، از دانشجویان معترض و اعتراضات ضد حکومتی،شمار زیادی از آنان به دلیل حمایتشان از دانجشویان تعلیق و یا اخراج شدند. گفتنی است ابعاد «تعلیق» و «اخراج» استادان بسیار گسترده تر و فقط محدود به چند دانشگاه نیست و شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز پیشتر در گزارشی تاکید کرده که موج «تعلیق» و «اخراج» استادان دانشگاه، بخشی از پروژه بزرگ‌تر «تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» است.