کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم برای فعال کارگری رضا اقدسی

“رضا اقدسی ” فعال کارگری و از کارگران اخراجی ایران خودرو از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در دو پرونده جداگانه ، یکی ۸ ماه و دیگری۳ سال و هفت ماه ، جمعا به ۴ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

طبق گزارشات منتشر شده، “رضا اقدسی” ، فعال کارگری ناشنوا و دارای محدودیت جسمی و تحت درمان پزشکان معالج می باشد . این فعال کارگری پاییز سال گذشته در جریان انقلاب زن، زندگی ، آزادی ، با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصی با همسرش بازداشت شد .