کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم انفصال از خدمت علیه سلمان موسوی

صدور حکم انفصال از خدمت علیه سلمان موسوی

سلمان موسوی دبیر آموزش و پرورش روز شنبه 18 فروردین ماه توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان تهران به انفصال از خدمت محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش صادر و به سلمان موسوی ابلاغ شده است،وی به اتهاماتی همچون “تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به خامنه ای و شایعه پراکنی علیه نظام” به انفصال از خدمت،قطع حقوق و مزایای شغلی محکوم شده است.گفته می شود که روز شنبه در پی ابلاغ اداره کارگزینی آموزش و پرورش از ورود سلمان موسوی به کلاس درس ممانعت به عمل آمده است.