کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم اعدام علیه چهار زندانی بلوچ به اتهام بغی

صدور حکم اعدام علیه چهار زندانی بلوچ به اتهام بغی

روز دوشنبه 6 فروردین ماه،منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که دادگاه رژیم در تهران چهار شهروند بلوچ را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده است.

هویت این چهار نفر “عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج و سلیمان شه‌بخش” گزارش شده است.این چهار نفر که در زندان قزلحصار کرج زندانی هستند،از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تهران به خاطر آنچه «تشکیل و عضویت در گروه‌های اپوزیسیون رژیم» خوانده شده به «بغی» متهم شده و برای آنها حکم اعدام صادر شده است.