کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم اعدام علیه شهریار بیات زندانی سیاسی

صدور حکم اعدام علیه شهریار بیات زندانی سیاسی

روز یکشنبه 12 فروردین ماه،شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران با صدور حکمی،شهریار بیات زندانی سیاسی ۶۳ ساله اهل تهران را به اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم کرد.

بنا بر دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران،شهریار بیات به دلیل آنچه که “انتشار تصاویر و پیام‌های توهین آمیز به دین اسلام” خوانده شده با استناد به اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم شده است.صدور این حکم درحالی است که پیشتر دادگاه رژیم این حکم را منتفی دانسته و به سقوط مجازات حدی اعدام نسبت به او رای داده است.