کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

صدور ابلاغیه برای ۸ معلم در مریوان

“زکیه رستمی، شیدا شمس، علی دلاویز، کژال باخویشی، آرزو محمودی، فاروق سعیدزاده، مستوره حقدوست و محمد سبحانی” معلمان ساکن مریوان با صدور ابلاغیه ای توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان به دلیل تحصن و حمایت از اعتراضات سراسری، برای تحویل دفاعیه خود احضار شده اند.

بر اساس ابلاغیه ای که توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان به دلیل “شرکت در تحصن و عدم حضور در کلاس درس در تاریخ های ۶ و ۷ مهرماه”، برای زکیه رستمی، شیدا شمس، علی دلاویز، کژال باخویشی، آرزو محمودی، فاروق سعیدزاده، مستوره حقدوست و مستوره حقدوست معلمین ساکن مریوان صادر شده است، این شهروندان باید ظرف ۱۰ روز، دفاعیه کتبی خود را به این هیئت ارائه دهند. گفتنی است پیشتر شماری از معلمان مریوان در حمایت از اعتراضات سراسری، تحصن کرده و در کلاس درس حضور پیدا نکرده بودند.