کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شکنجه و ضرب و شتم زندانیان بند ۹ زندان مرکزی زاهدان

رئیس حفاظت زندان مرکزی زاهدان زندانیان محبوس در بند ۹ (بند سیاسی) را هر روز به دلایل نامعلوم  مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می دهد.

به گفته چند تن از بازداشتیان آزاد شده از بند ۹ زندان مرکزی زاهدان:« رئیس حفاظت زندان مرکزی زاهدان و رئیس بند ۹ که فردی شکنجه گر هست، هر روز به بند ۹ حمله میکنند و زندانیان این بند را شکنجه میکند.گفتنی است، وی چندین خانه تو شهر زاهدان دارد که با کارگری زندانیان ساخته شده اند و آنان را ناچار به کار بیگاری میکند. همچنین وی چندین آپارتمان دارد و شعبه ای از فروشگاه کوروش را هم دارد که زیر مجموعه سپاه پاسداران است.