کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شکنجه معصومه صنوبری با محکومیت ۹ سال ماندن در سلول انفرادی

زندانی سیاسی “معصومه صنوبری”۱۳ ماه است که به دستور قاضی در سلول انفرادی نگهداری شده و به این ترتیب شکنجه روحی می شود. او به ۹ سال زندان در سلول انفرادی و به دور از دیگران محکوم شده است

قاضی پرونده پس از صدور حکم ۹ سال زندان، در پرونده قید کرد که او باید تمام محکومیتش را در سلول انفرادی و به دور از زندانیان دیگر بگذراند. به این ترتیب او را شکنجه می کنند.” معصومه صنوبری” حتی در تماس با خانواده و فرزندش نیز با محدودیت مواجه است. “معصومه صنوبری” از شهروندان اهل تبریز، از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری ۱۴۰۱ در کرج، متاهل و مادر یک دختر نوجوان است. روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، پس از حدود ۴۰ روز بازجویی ایشان را به بند ۴زندان فردیس کرج ( بند زنان زندان کچویی) منتقل نمودند.