کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شکست نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران

شکست نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران2

نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری ایران روز جمعه 8 تیرماه، از سوی مردم آزادیخواه بایکوت شد و تلاشهای رژیم برای کشاندن مردم پای صندوقهای رای شکست خورد.

طبق صدها عکس و ویدیو که از شهرهای کردستان به دستمان رسیده، بیشتر از 90 درصد مردم در این نمایش انتخاباتی شرکت نکردند همچنین در شهرهای دیگر ایران نیز اکثر مراکز رای گیری خلوت گزارش شده است. به گفته مسئولان رژیم، درصد شرکت کنندگان در استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، تهران و گیلان کمتر از 20 درصد بوده است. هرچند رژیم از راه تهدید زندانیان تعدادی از زندانیان را ناچار کرد که رای بدهند اما زندانیهای زندانهای کرج و تهران با شعارهای ضد حکومتی جواب سرکوبگران را دادند. به گفته شهروندان، رژیم از راههای متفاوت سعی در افزایش مشارکت مردم نمود اما در نهایت با شکست مواجه شد.