کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شکایت فعالان کارگری زندانی از عدم حمایت سازمان جهانی کار

رضا شهابی و داود رضوی اعضای زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه 7 خردادماه در نامه‌ای سرگشاده به صد و دوازدهمین نشست سازمان جهانی کار،از بی‌توجهی این سازمان به نقض حقوق کارگران در ایران اعتراض کردند.

آنها در این نامه گفته‌اند که پرونده‌سازی،اخراج و ‌اذیت و آزار و حبس‌های طولانی خود و بسیاری فعالان کارگری و همچنین نقض مقاوله‌نامه‌های (کنوانسیون‌های) بین‌المللی در مورد آزادی تشکل‌ها،پیمان‌های دسته‌جمعی،حق کار و زندگی و ایمنی کار در ایران موضوع پنهانی نیست و نیازی به یاد‌آوری ندارد.این دو فعال کارگری با اشاره به عدم اقدام مؤثر سازمان جهانی کار در قبال شکایت قبلی سندیکای کارگران شرکت واحد،این سازمان را به بی‌تفاوتی در مقابل سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش کودکان کار در ایران متهم کردند.