کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

شکایت دو سازمان بین‌المللی از جمهوری اسلامی

فدراسیون آموزش بین‌الملل و‌ کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌‌های کارگری به طور مشترک روز شنبه 12 اسفندماه به کمیته سازمان جهانی کار،شکایتی علیه جمهوری اسلامی به ثبت رساندند.

این دو سازمان بین‌المللی صنفی خواستار آزادی ۱۴ عضو برجسته‌ جنبش معلمان و تشکل‌های کارگری شدند که به صورت غیرقانونی در ایران زندانی هستند.در شکایت فدراسیون آموزش بین‌الملل و‌ کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌‌های کارگری،از دبیرکل کمیته آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار خواسته‌ شده جمهوری اسلامی را ملزم به آزادی بی‌قید ‌و شرط این فعالین صنفی و کارگری کند.رسول بداقی،جعفر ابراهیمی،عزیز قاسم زاده،رضا شهابی،داود رضوی،حسن سعیدی،ریحانه انصاری نژاد،هاشم خواستار و کیوان مهتدی از جمله فعالانی هستند که در سالیان گذشته با “اتهامات امنیتی” بازداشت شدند.همچنین فدراسیون آموزش بین‌الملل نگرانی خود را از بازداشت طولانی‌مدت “سیسیل کولر و ژاک پاری” از اعضای فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی فرانسه اعلام کرد.