کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شورش در زندان ارومیه در پی ضرب و شتم یک زندانی

در روز چهارشنبه ۵ آذر، زندانیان مستقر در بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه، در اعتراض به بدرفتاری و ضرب و شتم  زندانی محبوس در این زندان “حجت کاظم‌نژاد” که خودسوزی کرده بود، دست به اعتراض زده و بند را به آتش کشیدند.

گفته می شود حجت کاظم‌نژاد علیرغم گذشت ۲۵روز از پایان محکومیتش همچنان در زندان به سر می برد و  مسئولین زندان هم پاسخی به وی نمی‌دهند. نامبرده روز چهارشنبه 5 آذر ماه در اعتراض به عدم آزادی‌اش دست به خودسوزی زد. با اینحال گارد زندان با همان حالت سوختگی وی را مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار دادند و این عمل ضدانسانی، خشم و اعتراض سایر زندانیان را برانگیخت.