کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شعارنویسی جوانان آزادیخواه در تهران و مشهد

روز سه شنبه 17 بهمن ماه، جمعی از جوانان آزادیخواه در شهرک اکباتان تهران و مشهد بر علیه افزایش اعدامها و همچنین مخالفت با کل نظام شعارنویسی کردند.

براساس تصاویر رسیده زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در شهرهای تهران و مشهد با نوشتن شعارهای ضد حکومتی ضدیت خود را با پرونده سازی مجدد برای توماج صالحی و همچنین برگزاری محاکمه ناعادلانه جوانان شهرک اکباتان نشان دادند. معترضین در شعارهایشان خواهان توقف حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی شدند.