کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ششمین روز تجمع کارگران کارخانه قند فسا

روز یکشنبه 10 شهریور ماه برای ششمین بار در سال جاری، کارگران کارخانه قند در اعتراض به خصوصی سازی و بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود مقابل فرمانداری شهرستان فسا دست به تجمع زدند.

کارگران معترض کارخانه قند فسا در این مورد می گویند، همواره با پرداخت نشدن و به تعویق افتادن حقوق و مطالبات مواجه هستند که برای رفع این مشکل و با همین هدف و خواسته بارها مقابل فرمانداری شهرستان فسا جمله تجمع کرده اند ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است. آنها می گویند به دنبال هر تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند فسا، جلسه ای با حضور مقامات این شهرستان، صاحب کارخانه و نماینده کارگران برگزار می شود و صاحب کارخانه وعده هایی می دهد که هیچ وقت عملی نمی شوند و مشکلات آنها به قوت خود باقی است.