کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد ایران

صبح روز شنبه 5 اسفند ماه اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد ایران برای ششمین روز متوالی ادامه داشت.

به دنبال اعتصاب کارگران بخشهای مختلف گروه ملی فولاد که در اعتراض به تعلیق از کار شماری از کارگران معترض و نیز در اعتراض به اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفت، کارگران با خروج از محل کار خود به همکاران تعلیقی که مقابل یکی از ورودی های شرکت تحصن کرده اند پیوستند. گفتنی است طی روزهای گذشته در پی این اعتصاب، حراست و مدیریت گروه ملی به جای پاسخگویی به خواست کارگران، اقدام به بستن کارت شمار دیگری از معترضان کرده است.