کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ششمین روز از اعتصاب کارگران راه آهن آذربایجان

روز سه شنبه 15 مهر ماه برای ششمین روز متوالی کارگران راه آهن آذربایجان دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق و مطالبات خود دست از کار کشیده و در محوطه راه آهن تبریز تجمع کردند.

به گفته کارگران اعتصابی، شرکت “گسترش آهن راه” علاوه بر عدم پرداخت سه ماه دستمزد کارگران از پرداخت سه ماه حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی خودداری می ورزد. این درحالی است که تاکنون عیدی و سنوات سالهای گذشته کارگران نیز پرداخت نشده است. لازم به ذکر است که  کارگران راه آهن آذربایجان اعلام کردند تا به خواسته آنها پاسخ داده نشود بر سر کارهای خود بازنخواهند گشت.