کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شروع گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در سال 1403

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 5 فروردین ماه در اهواز در تداوم یکشنبه های اعتراضی خود و برای از سرگیری اعتراضات خود در سال 1403 اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مستمری خود اعتراض کردند.این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت براساس خط فقر و تورم واقعی و ارائه خدمات درمانی رایگان شدند.آن‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند که “قانون،فصل‌الخطاب است” و بایستی مستمری ها به میزان هزینه‌های زندگی زیاد شود.بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به “یکشنبه‌های اعتراضی” شهرت یافته است،برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند.