کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شروع موج جدید سرکوب زنان و درگیری در شهرهای مختلف

ماموران حکومتی تحمیلگر حجاب اجباری روز شنبه 25 فروردین ماه، موج جدیدی از سرکوب را با بازداشت صدها نفر در شهرهای مختلف آغاز کردند.

طبق ویدیوهای منتشر شده، ماموران رژیم در تهران تعدادی از زنان را با ضرب وشتم بازداشت کردند. همچنین در کرمانشاه هنگام دستگیری زنان مردم با اعتراض به ماموران رژیم با آنان درگیر شده و مانع بازداشت زنان شدند. گفتنی است، در شهر رشت نیز مردم با ماموران سرکوبگر درگیر شدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.