کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

شروع طرح فروش نان با کارت یارانه در استان زنجان

در پی تایید و تکذیب‌های فراوان مقامات دولتی رژیم درباره آزاد شدن قیمت آرد و جبران آن با یارانه‌ها، رئیس اتحادیه نانوایان سنگک از آغاز طرح آزمایشی ارائه نان با کارت یارانه در زنجان خبر داد.

اصغر پابرجا روز جمعه ۱۶ اردیبهشت گفت برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین شده که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می‌شود و اگر قرار باشد بیش از این مصرف شود به نرخ آزاد حساب خواهد شد. به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگک، نانوایان با آغاز اجرای این طرح هر کیسه آرد را ۶۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنند که پیش از این حدود ۴۷ هزار تومان می‌خریدند. قابل ذکر است گران شدن نان بیش از پیش سفره قشر فقیر جامعه کوچکتر کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-