کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سومین روز تجمع های سراسری بازنشستگان با شعارهایی علیه حاکمیت

چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، بازنشستگان تامین اجتماعی، در سومین روز تظاهرات‌های اعتراضی خود، بار دیگر در چندین شهر ایران به خیابان‌ها آمدند و خواستار لغو مصوبه اخیر دولت شدند.

بنابر تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، اعتراضات بازنشستگان در شهرهای تهران، کرج، تبریز، یزد، کرمانشاه، اهواز، اراک و کرمان ادامه داشته است. گفته می‌شود همزمان با تجمع بازنشستگان در روز چهارشنبه اینترنت در برخی از نقاط شهرها قطع یا بسیار ضعیف شده و در شماری از شهرها هم، مردم به تجمع بازنشستگان پیوسته و خیابان‌ها را بسته و بر علیه رژیم شعار سر داده اند. قابل ذکر است، بازنشستگان خواهان اجرای کامل طرح همسان‌سازی حقوق و مستمری ماهیانه بازنشستگی، اجرای بیمه مکمل و پرداخت تکمیلی هزینه‌های درمانی در دوران بازنشستگی هستند.