کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سومین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر

اعتصاب کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به اجرا نشدن تبدیل وضعیت و همسان‌سازی دستمزدها در روز چهارشنبه 11 خرداد ماه برای سومین روز متوالی ادامه داشت.

به گفته کارگران خواسته آنها علاوه بر انفصال از خدمت مدیریت، اجرای تبدیل وضعیت و همسان‌سازی دستمزدها عنوان شده است. کارگران می‌گویند: به‌دنبال رای سازمان تعزیرات کشور که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری صادر شده است، مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت کارون به اتهام خودداری از عرضه شکر به بازار، به انفصال از خدمت محکوم شده است. اما این رای که قطعی و لازم‌اجرا است، هنوز عملی نشده است.گفتین است در حال حاضر طرح تبدیلی وضعیت کارگران به صورت درست اجرا نشده است. همین موضوع روی پرداختی دستمزد آنها تاثیر زیادی دارد. گرانی و تورم سرسام‌آور چند هفته گذشته  نیز زندگی این کارگران را بسیار سخت‌تر کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah