کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سومین روز اعتراض کارگران هفت تپه

تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه نسبت به امنیتی کردن کارخانه توسط عوامل دولتی و  از بین بردن  امنیت  فعالین کارگری، روز یکشنبه 21 دیماه وارد سومین روز متوالی خود شد.

دور قبلی اعتراضات کارگران هفت تپه در شهریور ۹۹ به یک اعتصاب فعال و تجمع سه ماهه تبدیل شده بود.  این اعتصاب سرانجام با وعده مقامات رژیم برای خلع ید  از مدیریت این کارخانه به پایان رسید. قولی که هنوز جامه عمل به خود نپوشیده است. کارگران معتقدند که روحانی و معاون اولش جهانگیری در زد و بند با مدیریت این کارخانه در مسیر خلع ید از اسدبیگی سنگ اندازی می کنند. اکنون هم که تحت فشار کارگران ناچار هستند به خلع ید تن بدهند با امنیتی کردن فضا می خواهند زمینه را برای واگذاری کارخانه برای افراد نزدیک به خود هموار  کنند.