کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سومین روز از اعتصاب کارگران شرکت مرتب

کارکنان شرکت صنعتی تولیدی مرتب در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ ماه دستمزد خود، روز دوشنبه 7 آذر ماه برای سومین روز پیاپی اعتصاب کردند.

مترضان آنها با روشن کردن آتش اعتراض خود به این وضعیت را نشان دادند. کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود شعار «نون و پنیر و پونه ما همه گشنمونه»، «وعده‌وعید نمی‌خوایم، ما حقمونو می‌خوایم» سر دادند. گفتنی است اعتصاب کارگران در صنعت خودرو‌سازی از ابتدای هفته گذشته آغاز شده و روزانه در حال گسترش است.