کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سومین روز از اعتراض کارکنان دانشگاه آزاد ماهشهر

روز سه شنبه 18 آذر ماه، سومین روز تجمع اعتراضی کارکنان علمی دانشگاه آزاد ماهشهر به همراه اعضاء هیات عملی این دانشگاه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دیگر مطالبات‌شان برگزار شد.

کارکنان و اعضاء هیات عملی دانشگاه آزاد ماهشهر، برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق آبان ماه و مطالبات معوقه ۶ ماه اول سال ۹۹، در محل کار خود، در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. گفتی است اعتراض این کارکنان درحالی وارد سومین روز خود شد ه تاکنون هیچ پاسخی به خواسته‌های آنها داده نشده است.