کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

سلطنت طلبان و الزایمر تاریخی


چهل و سه سال پیش در سال ۱۳۵۷ بخش بسیار وسیعی از مردم ایران بعد از سالها مبارزه با استبداد سلطنتی و دستگاه جهنمی ساواک در مقیاسی میلیونی به خیابان ها آمده و در طی  زنجیره ای از تظاهرات و اعتصابهای گسترده و پی در پی، استبداد سلطنتی را سرنگون کردند. اما متاسفانه به دلیل نبودن تشکل های نیرومند کارگری و پراکندگی صفوف نیروهای کمونیست و پیشرو، جریان اسلامی سوار بر موج مبارزات انقلابی مردم، انقلاب را به کنترل در آورد  و به وحشیانه ترین شیوه ها آنرا سرکوب نمود.

طرفداران رژیم شاه که بیشترشان به خارج از ایران گریخته بودند، در یکی دو دهه اول حکومت اسلامی در شوک سرنگونی ناگهانی نظام پادشاهی بودند و زمین و آسمان را مقصر اوضاع خود دیده و بندرت حاضر بودند قبول کنند که جمهوری اسلامی حاصل مستقیم سرکوب و استبداد سلطنتی ، سرکوب نیروهای چپ ، سکولار و مترقی و باز گذاشتن  و پرورده کردن خیل وسیع آخوندها و نهادهای مذهبی در زیر کنترل آنها بوده است

رژیم شاه و سلطنت بدلیل هراس از نیروهای چپ و کمونیست و به بهانه حضور اتحاد شوروی سابق در مرزهای ایران ، دست آخوندها و نهادهای مذهبی را تا حد زیادی باز کرده و تا جایی که  توانستند به قلع و قمع نیروهای چپ و مبارزین مترقی و پرداختند. در فردای سقوط سلطنت دستگاه روحانیت و در راس آن خمینی با کمک و حمایت امریکا و دیگر قدرتهای بزرگ غربی ، اسلام را گزینه کم خطر تری در مقایسه با نیروهای چپ دانسته و عملاً به قدرت گیری آنها و جابجای قدرت سیاسی در ایران از نظام سلطنتی به اسلامی کمک کردند .

با گسترش فساد و سرکوب ، جنایت و تروریسم اسلامی سلطنت طلبان اصلی که در رهبری و هدایت گروه‌های متفرقه نظام سابق سلطنتی بودند از بدهکار مردم به طلب کاری وقیح تبدیل شدند .پروژه تحریف تاریخ آغاز شد و آنهم تاریخ مدرن و زنده ای که هنوز قربانیان شکنجه ها و سرکوب ساواک در قید حیات هستند و می توانند شهادت بدهند که چه جنایات و خشونتی در زندانهای مخوف سلطنتی علیه زندانیان سیاسی و مخالفین رژیم در جریان بود .

سلطنت طلبان با کمک رسانه های خارجی فارسی زبان نظیر  «من و تو »، «بی بی سی» ، «رادیو فردا »، «صدای امریکا » ، «ایران انترنشنال » و «کیهان لندن» شروع  به تحریف تاریخ معاصر ایران و بویژه در دو دوره سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه کردند .

سران سلطنت طلب که خود الزایمر سیاسی دارند ، گویی مردم زجر کشیده و ستم دیده ایران را ناگزیر از انتخاب بین بد و بدتر دیده و چون حکومت اسلامی سرکوب و جنایت بیشتری انجام داده است و می‌دهد ، پس مردم ناچار از انتخاب بد و یا جنایت کمتری هستند !

نه آقایان و خانم های سلطنت طلب ! مردم ناگزیر از برگشت به دوران سلطنت و دزدی‌های نجومی خانواده سلطنتی ، بازگشت به دوران خفقان ساواک ، برگشتن به حکومت مطلقه فردی و استبدادی شاهی که حاکم بر جان و مال مردم بود نیستد .مردم ناچار نیستند که حکومتی موروثی ، فردی و استبدادی را بپذیرند . به حکومتی تن بدهند که آزادی احزاب و رسانه ها را نپذیرفت ، به دانشجویان و کارگران شلیک کرد ، زندانیان سیاسی را شکنجه و اعدام کرد ، و حاضر نبود در مقابل مردم پاسخگو باشد .

مردم شریف و آزادیخواه ایران که تجارب مبارزه در دو رژیم سلطنتی و اسلامی را دارند به چیزی کمتر از یک حکومت برخاسته از رای و اراده آگاهانه مردم و قابل عزل هر وقت اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، نیستند. مردم جکومتی را می خواهند که در آن آزادیهای بدون قید و شرط سیاسی برقرار باشد، دین از دولت جدا باشد. مردم به چیزی جز  دادگاهی کردن مقاماتی که در دو حکومت پهلوی و اسلامی علیه مردم مرتکب جنایت شدند ، به باز پس گرفتن ثروت عمومی که در میان مقامات دو حکومت مذکور غارت شده است قانع نخواهند بود

آقایانی که در رهبری جریانات سلطنت طلب قرار دارید ، با دروغ و تحریف رسانه ای نمی توان سرکوب و جنایات دوران پهلوی را از اذهان مردم زدود ، مردم طلب کار هستند و شما معذرت بزرگی به مردم ایران بدهکارید ، معذرت برای سرکوب و غارت دوران پهلوی و پوزش بخاطر انکه شما عامل اصلی و اولیه روی کار آمدن استبداد دینی و حکومت اسلامی در ایران هستید !

پست های مرتبط این دسته

عزای جمهوری اسلامی و شادی مردم در حاشیه خارج شدن تیم جمهوری اسلامی از رقابت های جام جهانی

-

پیروزی انقلاب در گرو به میدان آمدن کارگران به عنوان یک طبقه اجتماعی است

-

ابتکار عمل در خیابان و در سوشیال میدیا دست مردم است

-

مردم ایران به شرایط سه ماه پیش باز نمی گردند

-

حکومت اسلامی ، بازی دوگانه سرکوب عریان و خودفریبی

-

اصلاح طلبان حکومتی چرخ پنجم حاکمیت اسلامی

-