کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

سرکوب گروه‌های دانشجویی حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیای آمریکا

دانشگاه کلمبیای آمریکا روز جمعه 31 فروردین ماه، دو سازمان دانشجویی که اعتراضات در حمایت از فلسطین و برقراری آتش‌بس در نوار غزه را رهبری می‌کردند، را تعلیق کرد.

معاون دانشگاه کلمبیای آمریکا ادعا کرد، دو سازمان دانشجویی مذکور شامل «دانشجویان برای عدالت در فلسطین» و «صدای یهودی برای صلح» به بهانه «امنیت پردیس دانشگاهی» تا پایان ترم پاییز تعلیق خواهند شد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که این دو گروه مکررا سیاست‌های دانشگاه در ارتباط با برگزاری مراسم در محوطه دانشگاه را زیر سوال برده و بعد از ظهر پنجشنبه 30 فروردین ماه به‌رغم هشدارها دست به تجمع زدند.