کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

سرکوب شدید معترضان به دولت راست افراطی در آرژانتین

سرکوب شدید معترضان به دولت راست افراطی در آرژانتین 1

در بوینس‌آیرس معترضان تصویب بسته ریاضتی رئیس‌جمهور آرژانتین، روز جمعه 25 خرداد ماه، با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

معترضان با کوکتل مولوتف‌،  ماشین‌های پلیس را به آتش کشیدند و درگیری تا پاسی از شب در پایتخت آرژانتین ادامه داشت و معترضان بر خیابانها تسلط داشتند. رئیس جمهور آرژانتین، در شش ماه اول ریاست جمهوری خود نتوانسته حتی یک قانون را تصویب کند. با این حال، او اقدامات ریاضتی گسترده‌ای را برای برنامه‌های اجتماعی و دانشگاه‌ها انجام داده و طبقه کارگر کشور را تحت فشار مضاعف قرار داده است. لازم به ذکر است، نرخ رسمی فقر در آرژانتین در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد است.