کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

روز چهارشنبه 5بهمن ماه، تجمع شماری از خانواده زندانیان محکوم به اعدام، در مقابل زندان قزلحصار کرج با برخورد خشونت آمیز ماموران زندان همراه بود

بر اساس گزارشات منتشرشده، خانواده های نگران در مقابل زندان قزلحصار کرج با سردادن شعارهایی اعتراضی خواستار توقف اجرای حکم اعدام زندانیان شدند. گفته می شود در جریان این تجمع مام ران زندان به تجمع کنندگان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. براساس ویدئوهای منتشر شده  “در پی ضرب و شتم ماموران تعدادی از شهروندان از جمله سه زن از ناحیه دست دچار جراحت شده اند”.