کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

سرکوب تظاهرات زنان در کابل

روز سه شنبه 7 دیماه، تظاهرات شماری از زنان و دختران کابل که شعار کار،نان و آزادی سرمی دادند با شلیک گلوله و زخمی شدن شش نفر به خشونت کشیده شد.

برپایه گزارشات منتشرشده، جمعی از زنان کابل با سردادن شعارهای از جمله  “ما حکومت قانونی می‌خواهیم” و “ما زنان بیداریم” قصد داشتند در اعتراض به تبعیض و بی عدالتی به سوی ساختمان وزارت  امور زنان راهپیمایی کنند که با ممانعت طالبان ،ضرب و شتم و شلیک گلوله معترضان متفرق شدند. زنان معترض در کابل خواستار تشکیل دولت «مردمی و مطابق به ارزش‌های حقوق بشری» هستند. لازم به یادآوری است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان از کار محروم شدند و دختران نیز اجازه رفتن به دانشگاه‌های دولتی و مدارس را ندارند. وضع این محدودیت‌ها خشم بسیاری از زنان شاغل و دانشجو را بر انگیخت و آنان بارها دست به تظاهرات زدند.