کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

سرکوب تظاهرات زنان افغانستان در حمایت از اعتراضات ایران

روز پنج شنبه 7 مهر ماه، گروهی از زنان افغانستان که با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل شعار “زن، زندگی، آزادی” را سر داده و از اعتراضات سراسری در ایران حمایت کردند از سوی طالبان سرکوب شدند.

گفته میشود که نیروهای طالبان با شلیک تیر هوایی تظاهرات را سرکوب و معترضان را متفرق کردند. زنان معترض افغانستانی پلاکاردهایی را به دست داشتند که روی آن شعارهایی نظیر “ایران برخاست، حالا نوبت ماست” و “از کابل تا ایران، نه بر دیکتاتوری” نوشته شده بود. نیروهای طالبان سریعا پلاکاردها و بنرهای تظاهرکنندگان را جمع‌آوری و آنها را مقابل تظاهرکنندگان پاره کردند. آنها همچنین به برخی خبرنگاران دستور دادند تا فیلم‌های ضبط شده از این تجمع را پاک کنند. گفتنی است، طالبان از زمان به دست‌گیری دوباره قدرت  محدودیت‌های شدیدی را بر زنان افغانستان اعمال داشته و هر گونه حرکت و تجمع اعتراضی را سرکوب می‌کند.