کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

سد اکباتان همدان در آستانه خشک شدن

تصاویر منتشر شده در شبک های اجتماعی، حاکی از وضعیت فاجعه بار ذخیره آب سد اکباتان همدان و نقش مسئولان رژیم در بروز بحران بی آبی در این استان است.

بنابر ویدئوی که در فضای مجازی منتشر شده است، سطح آب موجود در سر اکباتان به کمترین میزان خود و تقریبا به کف آن رسیده است و تصاویر خبر از وقوع فاجعه ای بزرگ برای همدان در رابطه با بحران آب می دهد. به گفته ی ساکنان محلی، از زمان احداث این سد در زمان حکومت قبلی تاکنون، تغییری در آن ایجاد نشده و تنها کمی به ارتفاع تاج سد افزوده شده است و این را نشان نالایقی و بی کفایتی رژیم عنوان می کنند.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-