کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

احزاب سياسى

حزب کمونيست ايران
حزب حکمتيست(خط رسمى)
حزب حکمتيست
حزب کمونيست کارگرى ايران
حزب کمونيسم کارگرى عراق
حزب کمونيسم کارگرى کردستان
حزب کمونیست ایران (م ل م)
چريکهاى فدايى خلق ايران
حزب توده ايران
حزب کار ايران – توفان
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکرات کردستان – ايران
حزب سوسيال دمکرات ايران
حزب رنجبران ايران
حزب سبزهاى ايران
روند سوسياليستى کومەله
راه کارگر
سازمان راه کارگر
سازمان جوانان کمونيست
سوسياليستهاى کارگرى افغانستان
سازمان فدائيان اقليت
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت
سازمان چريکهاى فدائى خلق ايران
اتحاد فدائيان کمونيست
اتحاد سوسياليستى کارگرى
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
سازمان مجاهدين خلق ايران
 

سايتهاى کردى

شارپرس
هاوپشتى
ان آر تى
لڤین
دەنگەکان
هاولاتى
ئاوينه
سبەى
کوردستان نيت
کوردستان پوست
باس نيوز
کورديش مديا
سنور مديا
کومەک
ئەمرو
گياەرنگ
زاگروس پوست
خندان
 
 

سايتهاى گوناگون

سرمايه (کاپيتال)
آرشيو مارکسيستها در اينترنت
آرشيو عمومى ادبيات مارکسيستى
آرشيو اسناد سازمان وحدت کمونيستى
آرشيو فيلم تلويزيون سوئد
آرشيو سايت آزادى بيان
آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران
کمونيستهاى انقلابى
کتابخانه ديجيتال جهان
تاريخ ايران
لوموند ديپلماتيک
گفتگو
پروبلماتيکا
آذرخش
گفتگوهاى زندان
نقد
نقد اقتصاد سياسى
جهان نوين
ميليتانت
آرمان و انديشه
آزاد سر
صـدای انترناسیونالیستــی
افق چپ انقلابى
تدارک

کارگرى

اتحاديه آزاد کارگران ايران
سنديکاى شرکت واحد
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک
کميته هماهنگى
کانون مدافعان حقوق کارگر
اتحاد بين المللى
عليه بيکارى
اتحاد کارگرى
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
چشم انداز کارگرى
افق روشن
سيماى سوسياليزم
جمعى از فعالين کارگرى
سازمانده کمونيست
خودروکار
بنياد پاک
ايران کارگر
فعالين کارگرى سوسياليستی فرانکفورت
اول مه ٢٠٢١
 

راديوها

راديو فردا
راديو بى بى سى
راديو روسيه
راديو آلمان
راديو فرانسه
راديو اسرائيل
راديو آمريکا
راديو چين
راديو ژاپن
راديو پژواک
راديو زمانه
راديو برابرى
راديو پيام
راديو همصدا
راديو همبستگى
راديو نينا
 
 

زنان

هشت مارس
فتنه
سازمان رهايى زن
شبکه زنان
سازمان آزادى زن
فمنيست دات کام
پيام زن
سازمان سرزمين زنان
ايوانا
راوا
رزم ما زنان
صداى زنان مريوان

کودکان

کودکان مقدمند
داروک
انجمن حمايت از حقوق کودکان
جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان
 

موزيک

راديو جوان
گلها
ايران ترانه
قبادى