کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مناسبتهای تشکیلاتی

سالگرد جان باختن رفیق فواد مصطفی سلطانی

امروز نهم شهرویور سالروز جان باختن رفیق فواد مصطفی سلطانی، چهره برجسته جنبش کمونیستی ایران، از بنیانگذاران کومه له و از رهبران و سازماندهندگان جنبش انقلابی کردستان است.

چهل سال پیش در چنین روزی رفیق فواد مصطفی سلطانی در حالیکه بعد از سازماندهی مجدد تشکیلات کومه له در ناحیه مریوان، عازم بازگشت به نزد کمتیه مرکزی کومه له در منطقه بانه بود در نزدیک روستای “بسطام” در محور جاده مریوان ـ سقز ، با ستونی از سرکوبگران جمهوری اسلامی درگیر شدند. کاک فواد، در این درگیری، قهرمانانه جنگید و با رفیقی از چریک های فدایی خلق ایران به اسم تهمورث جان باختند.

کاک فواد زندانی سیاسی مقاوم سیاه چال های ساواک، سازمانده اعتصاب غذای 24 روزه زندانیان زندان سنندج، رهبر برجسته کومه له، بنیانگذار اتحادیه دهقانان در کردستان در برابر فئودالها و مرتجعین، سازمانده کوچ تاریخی مردم مریوان علیه سرکوبگری سپاه پاسدارن، سازمانده حرکت های توده ایی و مردمی، تا جنگ و مقاومت مسلحانه علیه فرمان جهاد خمینی در 28 مرداد، تنها گوشه هایی از یادگار به جا مانده از این رهبر برجسته و یارانش در مدت کوتاه 11 ماه بعد از آزادی از زندان بود.

در گرامیداشت 40 سال فقدان کاک فواد، تشکیلاتی که ایشان سنگ بنای آن را گذاشت، کماکان بر اهداف و آرمانهای کمونیستی رفیق فواد ثابت قدم به پیش می رود و تا تحقق اهداف والا و سوسیالیستی کاک فواد، در برابر دشمنان طبقاتی و نظام ظالمانه سرمایه داری خواهد رزمید و وفادار خواهد ماند.

یاد عزیز رفیق فواد مصطفی سلطانی با ادامه راه و آرمانهای کمونیستیش عزیز و گرامی است.