کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

زمینه سازی برای اخراج کارکنان اتاق بازرگانی بجنورد

به گزارش منتشر شده، در آغاز زمینه‌سازی برای اخراج کارکنان  اتاق بازرگانی بجنورد،

زیر عنوان تعدیلی، مسئولان اتاق بازرگانی در اولین روز کاری سال جدید، کارکنان را به مرخصی اجباری فرستادند.

گفته می شود، مسئولان این اتاق در پی افزایش میزان حقوق کارکنان و ناتوانی در پرداخت حقوق آنها، به دنبال تعدیل نیرو و اخراج شماری از پرسنل هستند.این کارکنان از روز شنبه ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، به بهانه تعیین تکلیف قراردادها به مرخصی اجباری فرستاده شده اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah