کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

زمینه سازی برای اخراج کارکنان اتاق بازرگانی بجنورد

به گزارش منتشر شده، در آغاز زمینه‌سازی برای اخراج کارکنان  اتاق بازرگانی بجنورد،

زیر عنوان تعدیلی، مسئولان اتاق بازرگانی در اولین روز کاری سال جدید، کارکنان را به مرخصی اجباری فرستادند.

گفته می شود، مسئولان این اتاق در پی افزایش میزان حقوق کارکنان و ناتوانی در پرداخت حقوق آنها، به دنبال تعدیل نیرو و اخراج شماری از پرسنل هستند.این کارکنان از روز شنبه ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، به بهانه تعیین تکلیف قراردادها به مرخصی اجباری فرستاده شده اند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

اعتصاب و اعتراض دانشجویان و دانش آموزان در شهر های مختلف کشور

-

تداوم اعتراض کامیون داران کشور

-

تجمع خانواده های زندانیان جلوی زندان اوین

-

تجمع کارگران خط واحد حراست متروی اهواز

-

بازداشت روزبه سوهانی و آیدا عمیدی

-